201507141436877435AIDKGwWW

Povex potatisfiber

Kan med fördel användas till hästar som har diarré av annan anledning än sand i tarmen. Diarré förkommer ofta i samband med foderbyten, miljöomställningar och vanligast vid utfodring av ensilage. Anledning till diarré kan var många: för snabbt ombyte av foder (det tar 10 dagar för tarmbakterierna att ställas om för nedbrytning av ett nytt foder) övergång från stall till bete, nervositet m.m.

Povex består rätt och slätt av potatisfiber och har lugnande upptorkande effekt på tarminnehåll och tarmpassage.

Dosering

1 dl per 100 kg häst, uppdelat på 2 givor per dag. 1 dl väger 20 gram.

Exempel: Hästen väger 500 kg. Ge 2,5 dl på morgonen och 2,5 dl på kvällen i en fuktig (ej blaskig) foderblandning.

Foderblandningen bör ej innehålla olja!

Näringsinnehåll per kg:

Smb rp. 50 gram, 0,3 MJ

Stärkelse 120 gram.

Hållbarhet: 4 år, torrt lagrad

Skickas 5 kg i postens blåvita kartong, alla vardagar.

10 kg med Bussgods, endast fredagar.